dreamstimefree_117474

Mesoloog is een beschermd beroep. Als mesoloog ben ik aangesloten dan wel geregistreerd bij:

  • Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM), registratienr. 53.
    Deze beroepsorganisatie regelt onder meer de vakontwikkeling van de Mesologie.
  • Nederlands Register voor Mesologie (NRM).
    Dit register zorgt voor regelgeving t.a.v. kwaliteit, klachtenprocedure en tuchtrecht voor alle Mesologen.
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), licentienr. 406040R.
    Deze organisatie behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren, en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisatie, de zorgverzekeraars en cliënten.
  • Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG). Dit is een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.

Klacht melden

Bent u niet tevreden of overweegt u een klacht in te dienen? Mochten wij er onverhoopt niet onderling uit kunnen komen, dan kunt u gebruik maken van de onafhankelijke Klachtenprocedure die de VBAG hier ter beschikking stelt.