dreamstimefree_117474

Mesoloog is een beschermd beroep. Als mesoloog ben ik aangesloten dan wel geregistreerd bij:

  • Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM), registratienr. 53.
    Deze beroepsorganisatie regelt onder meer de vakontwikkeling van de Mesologie.
  • Nederlands Register voor Mesologie (NRM).
    Dit register zorgt voor regelgeving t.a.v. kwaliteit, klachtenprocedure en tuchtrecht voor alle Mesologen.
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), licentienr. 406040R.
    Deze organisatie behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren, en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisatie, de zorgverzekeraars en cliënten.